Termolezja jest metodą zwalczania bólu. 

Za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości wyłącza się fragmenty nerwów przewodzących ból. Dzięki termolezji można zlikwidować ból bez trwałego uszkodzenia tkanki nerwowej. Zabieg termolezji wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Decyzji o przeprowadzeniu zabiegu termolezji nie podejmuje się podczas pierwszej wizyty, która trwa od godziny do półtorej, tylko na kolejnej wizycie.

PRF nie jest destrukcyjna,
PRF może zostać przeprowadzona bez szkody dla nerwów zawierających włókna ruchowe,
PRF jest użyteczna w przypadku bólu neuropatycznego.

Dużą wagę przykłada się do nawiązania kontaktu z chorym i uzyskaniu od niego pełnej informacji o charakterze bólu jaki odczuwa (pacjent proszony jest również o zabranie na wizytę całej dokumentacji medycznej, jaką zgromadził). Zanim wykona się termolezję należy zrobić blokadę diagnostyczną.

Po niej do następnej wizyty pacjent powinien codziennie notować występowanie bólu oraz jego nasilenie. Siłę bólu ocenia się w umownej skali od 0-10, gdzie 0 oznacza brak bólu, a 10 – ból trudny do zniesienia. Jeżeli blokada da dobre efekty można zastosować termolezję.

Zabiegu termolezji nie wykonuje się w trakcie chorób w ostrym stadium i zaraz po nich, a po zawale serca i udarze mózgu należy odczekać około 3 miesięcy. Podeszły wiek nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia zabiegu. W przypadku wystąpienia zaburzeń krzepnięcia, zakażeń, spadku odporności, stosowania leków przeciwkrzepliwych wymagana jest konsultacja lekarska. 

 

Stosujemy również termolezję pulsacyjną (PRF). Wskazania w przypadkach:

 • Neuralgia n.V
 • Klasterowy ból głowy
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa i krzyżowo biodrowych
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów np: staw kolanowy, biodrowy, skokowy.
 • Choroba zwyrodnieniowa dysku
 • Radikulopatie
 • Bóle trzewne
 • Bóle odbytu

Termolezja pulsacyjna PRF nerwów obwodowych:

 • Obwodowe gałęzie nerwu V
 • Nerwy potyliczne
 • Nerw nadłopatkowy
 • Nerwy międzyżebrowe
 • Nerw płciowo-udowy
 • Nerw biodrowo-podbrzuszny
 • Nerw skórny boczny uda
 • Nerw sromowy
 • Nerwy rzepkowo-udowe
 • Ból kikuta – nerwiak
 • Bóle fantomowe
 • Zespół bólowy po mastektomii i torakotomii (nerwy międzyżebrowe), bóle po operacji przepukliny pachwinowej „łokieć tenisity”, „łokieć golfisty”
Call Now Button