Zespół stopy cukrzycowej

Zespół stopy cukrzycowej jest jednym z najpoważniejszych powikłań cukrzycy. Jeśli jest późno rozpoznany lub jest źle leczony, szybko prowadzi do niepełnosprawności, a często również do amputacji. Utrzymujący się wysoki poziom glukozy – z biegiem czasu – może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych oraz włókien nerwowych w obrębie stóp, co jest bezpośrednią przyczyną rozwoju zespołu stopy cukrzycowej.

W AZ MED Centrum Leczenia Bólu i Ran ratujemy stopy zakwalifikowane przez innych do amputacji.

Chory bezwzględnie powinien przestrzegać zaleceń profilaktycznych i leczniczych i w żadnym razie nie bagatelizować zmian na stopach.

Nie należy odwlekać zgłoszenia się do lekarza, uważając, że czarny palec naprawi się sam.

Najczęściej trafiają do nas osoby z zaawansowanymi zmianami w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej.

Leczenie zespołu stopy cukrzycowej

Leczenie zespołu stopy cukrzycowej obejmuje całe spektrum czynności. Każdy przypadek analizujemy indywidualnie i wdrażamy odpowiednie leczenie, które może obejmować:

  • odciążenie stopy,
  • rewaskularyzacja – udrożnienie tętnic,
  • oczyszczenie rany,
  • terapię larwami,
  • leczenie infekcji,
  • badanie podobarograficzne,
  • wkładki, buty.
Call Now Button